segitomaria

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves 4. osztályos Diákok!

 

          2016. június 9-én Hargita megye Tanfelügyelősége közzétette a 2016-2017-es tanévben induló V. osztályba történő beiratkozás módszertanát.

 

A beiratkozásra vonatkozó 3099/07.06.2016 számú dokumentumot és azok csatolmányait alábbiakban mellékeljük.

 

A módszertan alapján tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:

 

1.     A beiratkozáshoz szükséges dokumentum a beiratkozási lap (ld. 2. számú melléklet),
amit a jelenlegi általános iskola egyetlen példányban köteles minden IV. osztályos tanulónak kibocsájtani és átadni.

 2.     A beiratkozási lap kitöltött és lepecsételt példányának az V. osztálytól választott iskolában való leadásával válik hivatalossá.
A beiratkozott tanulókat a választott iskola egységes számítógépes adatbázisba köteles bevezetni.

 3.     A módszertan ütemezése alapján (ld. Calendarul înscrierii 3-as pont) a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium V. osztályába,
az első két szakaszban (Etapa I, Etapa II) a csíkszeredai tanulók iratkozhatnak be, érkezési sorrendben, a 28 hely beteltéig.

 4.     Az esetlegesen üresen maradt helyekre a III. szakaszban (Etapa III.) iratkozhatnak nem csíkszeredai diákok, a helyek beteltéig.

  5.     A beiratkozás 2016 június 9-én, a közzétételtől számítva indul a mellékletben található szakaszokban és órarend szerint.

 

6.     Az iratkozási dosszié a következő dokumentumokat szükségszerűen tartalmazza:

 -         a jelenlegi iskola által kibocsájtott és lepecsételt beiratkozási lap

 -         születési bizonyítvány – eredeti és másolat

 -         a szülők személyi igazolványának másolata

 -         plébánosi ajánlás

 -         irattartó dosszié

 

 

 

Szeretettel várjuk!

Tamás Levente iskolaigazgató

 

Mellékletek: itt