segitomaria

Tisztelt Szülők! Kedves 4. osztályos Diákok!


     2019. április 11-én Hargita megye Tanfelügyelősége közzétette a 2019-2020-as tanévben induló V. osztályba történő beiratkozás módszertanát.
 A beiratkozásra vonatkozó 1851/11.04.2019 számú dokumentumot és azok csatolmányait alábbiakban mellékeljük.


A módszertan alapján tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:
1.    A beiratkozáshoz szükséges dokumentum a beiratkozási lap ,
amit a jelenlegi általános iskola egyetlen példányban köteles minden IV. osztályos tanulónak kibocsájtani és átadni.


2.    A beiratkozás a kitöltött és lepecsételt beiratkozási lap az új iskolában való leadásával válik hivatalossá.
A beiratkozott tanulókat a választott iskola egységes számítógépes adatbázisba köteles bevezetni.


 3.     A módszertan ütemezése alapján (ld. Calendarul înscrierii ) iskolánk V. osztályába,
2019.május 13-20.  között adható be a beiratkozási iratcsomó.


4.    Túljelentkezés esetén a Tanfelügyelőség által jóváhagyott iskolai kritériumrendszer alapján rangsoroljuk a diákokat.
Ennek eredményét 2019.május 21-én, kedden 14,00 órakor tesszük közzé.


 5.     Az iratkozási dosszié a következő dokumentumokat szükségszerűen tartalmazza:

  • - a jelenlegi iskola által kibocsájtott és lepecsételt beiratkozási lap
  • - születési bizonyítvány – eredeti és másolat
  • - a szülők személyi igazolványának másolata
  • - plébánosi ajánlás
  • - a kritériumokhoz  szükséges  iratok(lásd mellékletben)
  • - irattartó dosszié (dosar plic)

                  Szeretettel várjuk!  Tamás Levente iskolaigazgató

Mellékletek:

 - Kriteriumok-2019

 - Criterii de ierarhizare

 - Inscriere in clasa a V-a 2019