segitomaria

Teológia osztály felvételi eredmények 2019

 

Azon tanulók, akik a Teológia felvételi eredménylista alapján bejutottak és – ennek ellenére a SZÁMÍTÓGÉPES ELOSZTÁSON SZERETNÉNEK RÉSZT VENNI- írásban kell lemondjanak a helyükről, amit az iskola titkárságán kötelesek megtenni,  július 3-án szerda 11 óráig.
Ennek következményeképpen elveszítik bejutó helyüket és utólag már nem iratkozhatnak a Teológia osztályba a 2019-2020- as tanévben.
A lemondások után megüresedett helyeket a kifüggesztett rangsor alapján, csökkenő sorrendben következő tanulókkal töltjük be a 28 helyes keret beteltéig.

Candidații care - conform listei rezultatelor elevilor la admiterea în clasa de teologie - se consideră admiși și totuși vreau să participe la REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ,  își retrag în scris candidatura pană în data de 02.07.2019 ora 11 la secretariatul liceului.
În consecință acești elevi își pierd locul și nu mai pot fi reînscriși în clasa de teologie. 
După retragerea acestor candidați  locurile astfel rămase libere se vor completa cu elevii care urmează în ierarhia rezultatelor de admitere în ordine descrescătoare pana efectivul complet de 28 de elevi.
Lista astfel alcătuită va fi LISTA FINALĂ A ELEVILOR ADMIȘI în clasa de teologie.

 

EREDMÉNYEK - REZULTATE

 

8. osztályos tanulóink figyelmébe:
Hargita megye Tanfelügyelősége közzétette a 8. osztályos végzettek felvételi jegyei alapján kialakult sorrendjét.

Tallózható a mellékletben.

IERARHIE 2019