segitomaria

 

 

A Segítő Mária Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

A Segítő Mária Alapítvány megalapítása óta jelentős mértékben hozzájárult az iskolánkban szervezett tevékenységek támogatásához. Az alapító okirat tanúsága szerint az alapítvány elsődleges célja az oktató-nevelő, a kulturális, vallásos, karitatív tevékenységek támogatása, iskolánk tehetséges tanulóinak jutalmazása, ösztönzése, az iskola anyagi bázisának a gyarapítása.

A 2011-2012-es tanév során, illetve a 2011-es kalendarisztikus évben is sok olyan esemény zajlott intézményünkben, melyek sikeres megvalósításában az alapítvány is részt vállalt színesebbé téve ezáltal az iskolai hétköznapokat.

Az alapítvány támogatott részben vagy teljes mértékben:

 • hazai és külföldi zarándoklatokat (a márianosztrai zarándoklaton iskolánk már tizenkét éve képviselteti magát)

 • a diákok lelki napjának osztályszinten való megszervezését és a munkaközösség lelki programját, melyek különböző helyszíneken zajlottak szakemberek bevonásával (lelki vezetők, pszichológusok, szociális munkások)

 • iskolai szervezésű és iskolán kívüli versenyeket, programokat: az Isten kezében elnevezésű szavalóversenyt, a Kommunikációs és kreativitási versenyt, a Gimisztár tehetségkutató versenyt, Gyermeknapi játékos vetélkedőt, a Híres történelmi személyiségek és a katolikus egyház jeles képviselőinek nyomában vetélkedőt, amelyet Hargita Megye Tanácsa is támogatott;

 • a mindig hangulatos húsvéti tojásíró kalákát, a Gólyabált, az V. és IX. osztályok karácsonyi ünnepségét, a diákok farsangi bálját

 • diákjaink részvételét más helyszíneken levő versenyekre, rendezvényekre: az iskolai focicsapat utazását Nyárádszeredára, a Líceumok Kupájára; a kosárlabda csapat részvételét a debreceni tornán; az iskola kórusának szállítását a Gimnázium épületének 100 éves fennállására szervezett ünnepségre, valamint a hargitafürdői Balu parkba.

 • a marosfői Édes Anyanyelvünk anyanyelvápoló tábort

 • a 126.sz. Kájoni János Cserkészcsapatot sátrak vásárlásával és különböző programok szervezéséhez nyújtott segítséggel. A cserkészcsapat nagymértékben hozzájárul a fiatal generáció harmonikus fejlődéséhez.

 • sportfelszerelés vásárlása

 • a Segítő Mária Kupa díjazottainak az érmek

Az alapítvány lehetőségei szerint gyarapította az iskola és a kollégium anyagi felszereltségét:

 • függönyökkel a Márton Áron utcai iskolaépület osztálytermeit

 • bútorzattal a bentlakást

 • audio-vizuális eszközök vásárlása

 • könyvtári könyvek vásárlása

Támogatta még:

 • a diáktanács Ez SeM Újság című iskolalapjának egyhavi megjelenését

 • az iskola honlapjának fejújítását

 • a Caritas-szal közösen szervezett diákoknak szóló megelőző programot

 • a Pannonhalmi Bencés Gimnáziummal közös testvériskolai programokat

 • a tanárok számára noteszek és írószer vásárlását a tanév kezdetén

Az alapítvány anyagi gyarapodásához, tevékenységének segítéséhez többen is hozzájárultak az elmúlt években. Örömmel mondhatjuk ezt a tavalyi esztendőre is. Régóta támogatónk az amerikai Kossuth Klub. Jelentős adományozónk Császár Sándor úr és Tóth István özvegye.

Az adományösszegek kamatjából díjakat tudunk kiosztani kiváló eredményeket elért, hátrányos helyzetű diákoknak, a közösségi élet szervezőinek.

Az adományokon kívül az alapítvány igyekszik élni a pályázatok kínálta lehetőségekkel is. Több munkatárs lelkes munkája volt eredményes, akik programfelelősek is voltak. Csíki Emese igazgatóhelyettes, Bogos Róbert, Erdély Imre, Kolumbán Magdolna tanárkollégáink sikerrel pályáztak a Csíkszereda Önkormányzatánál, a Megyei Tanácsnál, a Communitas-, Confessio Alapítványnál, a Bethlen Gábor Alapnál.

Hálásan köszönjük a szülőknek, szülői bizottságnak az elmúlt évi támogatást, és mindazoknak, akik adójuk két százalékának felajánlásával fontosnak tartották keresztény szellemű iskolánk támogatását, jelentősen hozzájárulva ezzel terveink, tevékenységeink megvalósításához.

Ezáltal lehetőségünk van továbbra is színvonalas és változatos programokat biztosítani az Önök gyermekei számára.

 

 

Igyekszünk, hogy segítőszándékuk célba érhessen a mi munkánkon keresztül. Ebben bátorít bizalmuk.

 

 

Szén Laura, kuratóriumi tag