segitomaria

 

Hírek a Segítő Mária Alapítványban bekövetkezett változásokról

 

Módosult az alapítvány alapító okirata

- A 26/2000-es Kormányhatározat értelmében a hivatalos nyelvhasználatban a “vezetőtanács” megnevezés “igazgatótanács” elnevezésre változott.

- Az alapítvány tevékenységi céljai között helyet kapott az interetnikumi programok szervezése, támogatása is.

- Az igazgatótanácsnak új tagjai vannak Bogos Róbert (alelnök) és Erdély Imre (kuratóriumi tag) tanárok személyében. A személyi változás annak a következménye, hogy az alapítvány igazgatótanácsának 2012. februári ülésén László Áron iskolánk egykori spirituálisa, jelenleg maroshévízi plébános, illetve Mirk László iskolánk egykori címzetes magyartanára, az alapítvány alelnöke, jelenleg nyugalmazott tanár lemondott kuratóriumi tagságáról.

Volt tagjainknak köszönjük a több éves, lelkes, hasznos munkát, amelyet alapító tagként kifejtettek, támogatókat szerezve az alapítvány számára, hozzájárultak a zökkenőmentes működéshez.

- A módosítás egy közjegyzői okirattal (210/05.04.2012) és egy bírósági határozattal (1372/09.04.2012) valósult meg.

 

A Segítő Mária Alapítvány 2011. évi tevékenysége

 

Szén Laura, kuratóriumi tag