segitomaria

TŰNŐDÉS A MÚLT ESEMÉNYEI FELETT

 

Az 1948-ban megszüntetett csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium jogutódja a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum. Eredeti célkitűzései megvalósítását, a székely ifjúság katolikus keresztény hitre való tanítását, nevelését az 1990 – 1991 –es tanévben kezdte újra.
Újjászületésének 15. évében szeretnénk hálát adni a teremtő, gondviselő Istennek, azért, hogy vagyunk, azokért, akiknek köszönhetően megalakult és újjá alakult a keresztény hitet tápláló, a nemzetet erősítő, az embereket Krisztus képére, életvitelére formáló iskola. Szeretném kifejezni hálámat a Szűzanya iránt, hogy iskolánkat nem csak megszülte, hanem támogatta és támogatni fogja.

"A katolikus iskola nevelési tervének Krisztus az alapja. Ő az, aki az emberi lét új értelmét kinyilatkoztatja és érvényre juttatja. Krisztus átalakítja az emberi létet, mert képessé teszi az embert arra, hogy isteni módon éljen, vagyis gondolkodását, akaratát, cselekvéseit az Evangéliumhoz igazítsa, s a szeretetet tegye életének normájává."

A Katolikus Nevelés Kongregációja - Róma, 1977

A CSÍKSZEREDAI SEGÍTŐ MÁRIA

KATOLIKUS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

 

Iskolánk hivatalos elnevezése: Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum. A kommunista önkény által beszüntetett ősi katolikus főgimnázium jogutódjának tudja magát. Újraindult 1991-ben az Erdélyi Római Katolikus Érsekség határozata és az 521-939/ 1990-es Kormány Határozat a Tanügy Minisztérium és a Kultuszminisztérium protokollja- megállapodása alapján.