segitomaria

 

"EGY KÖNYVTÁR, HOGY MUNKÁDBAN NE MARADJ EGYEDÜL."

Iskolánknak - elődeim elmondása alapján - 1998-tól van külön könyvtára.

E különkönyvtár a kollégium épületében van – ebből adódóan az alsó tagozatosok, valamint a bentlakó diákok veszik leginkább igénybe szolgáltatásait.

Szabadpolcos könyvtár, olvasótermi dokumentumhasználati lehetőséggel.

 

A biztosabb hozzáférhetőséget hivatott segíteni a /minden dokumentum egy példányának csak helyi- / könyvtári példányként (piros leltári számmal) bejelölő könyvbesorolási eljárás.

Leglátogatottabb időszakok: az utolsó tanítási óra után, délutáni tanulási idő előtt, valamint az első stúdium utáni szünetben. A napi olvasók átlaga 15-17 könyvtárlátogató.

A könyvtár szolgáltatásait diákjaink közül nagyrészt a bentlakók igénylik, de bekopognak más iskolák nálunk /bent/lakó diákjai is.

A könyvtári állomány gyarapítása: állami támogatás és adományozóink révén, de saját/belső lehetőségek útján is. (A 2007-es évi 70 állománygyarapítási alkalomból 31 könyvvásárlási lehetőség.)

 

Olvasóink szolgálata az információszerzésben

 

I. Tanácsadás, útmutatás: a könyvtáros ismeretei, valamint a rendelkezésre álló eszközök/ /lehetőségek segítségével. Vö.: a könyvtár jelmondata.

Olvasótermi használat: két asztal, 11 férőhely.

II. Kisegítőkölcsönzés: a Kájoni János Megyei Könyvtárból.

III. Folyóiratböngésző: a 2007-2008-as tanévtől már a az osztálytermek szomszédságában elhelyezett kisasztalon a Vasárnap, a Krisztus Világossága, - előfizetéssel megrendelt sajtótermékek - , valamint a  Keresztény Szó, Csíksomlyó üzenete, a könyvtárban pedig Msgr. Tamás József Püspök Úr gondoskodásából a Keresztény élet, Új Város, Új Ember, Kárpát-medencei Família, Életünk, Vita catholica banatus, L’osservatore romano számai is az igénylők számára elérhető.

 

Egy kis statisztika

 

Év    2008    / 2008.03.26. /

 

Dokumentumállományunk
Könyvek száma                                              10.562

Nem nyomtatott információhordozók száma                              151


A legutolsó leltári szám: - könyveknél:11.678 .

- nem nyomtatott információhordozóknál: 9082 , ill. 9625.

 

 

Csíkszereda, 2008. március 26-27.