segitomaria

 

A SEGÍTŐ MÁRIA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁRÓL

- 2010 -

A csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia kisújsága, az Egyházközségi Apostol, legutóbbi száma szerint iskolánk 562 éve szolgálja népünket.
Az Iskola könyvtára csak 12 éve áll az itteni oktató-nevelő munka szolgálatában.
Meglepődni lehet, de csodálkozni is: a mostani - 1998-ban induló - könyvtár iskolánk egy újrainduló-, MÁSODIK ilyen jellegű kisintézménye. 
Helye: a kollégiumban van, s talán ezzel magyarázható, hogy többnyire a bentlakó diákok kopognak ajtóján.


A könyvtárlátogatók rendelkezésére áll napi négy órás olvasószolgálati idővel,
/ kedden és csütörtökön pedig a tanulási időszak első szünetében is /,
azzal a számosságában 11.300-at meghaladó nyomtatott információhordozó-anyaggal, mely elsősorban az általános iskolai és a középiskolai tananyag követelményrendszeréhez igazodik.
Szabadpolcos könyvtár, vannak azonban a kézikönyvek mellett olyan egyedi példányok, melyek nem kölcsönözhetők: csak helyben az olvasóteremben használhatók. / Ezek a piros leltári számmal bejelölt könyvek. / Könnyítésként vezetődött be, hogy a könyvtár e-mail-címét a kölcsönzési határidő meghosszabbítására is igénybe lehet venni.

A könyvtárba betérőket 2006-tól teljes jogállású könyvtáros fogad/hat/ja.

Könyvállománya tekintetében: iskolakönyvtár-jellege az alapvető.

Könyvtári információhordozó-anyagunk számosságbeli gyarapodása, értéke nagyban tükrözi az adományozók ránkfigyelését.
Megemlítünk egy néhány visszatérő-,  nagy tételekben adományozó/nka/t:
Msgr. Bálint Lajos ny. Érsek Úr, Msgr. Tamás József Segédpüspök Úr,
Nt. Simó Sándor pb. - Székelyudvarhely, Nt. Csató Béla esperes-plébános, Csíkszentkirály, Ft. Simó Gáspár - Csíkszereda.
Polcainkon megtalálhatóak a Dr. Zsidó Ágnes révén kapott-, valamint
Dr. Jakab Kálmán, Dr. Székely Éva adománykönyvei, és nem feledhetjük ki támogatóink közül hűséges segítőnket: a Segítő Mária Alapítványt.
Örvendetes dolog, hogy egyre csökken a diákok által kért és könyvtárunk polcain /még/ nem található könyvek száma.

Tekintettel a jelenlegi és a bejegyzésre kerülő könyvanyag számosságára egyre szükségesebb a könyvtár helyiségének bővítése. Ugyanakkor az internethasználók számára több hely lenne a munkaasztal/ai/kon, ha a számítógépekhez - a jelenlegiek helyett - síkképernyőket csatlakoztathatnánk.
S mivel nagy igény van rá keressük a tananyagban szereplő román szépirodalmi művek magyar fordításait.

Ezen kis kincstár legfőbb feladata naponta megfelelni választott jelmondatának:
Egy könyvtár, hogy munkádban ne maradj egyedül.

Összeállította: a jelenlegi Kódolt Kincsek Kezelője.

Csíkszereda, 2010.