segitomaria

 

 

Erdély Egyházi és Történelmi Nagyjai Nyomában

 

 

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai és tanárai (32) erdélyi körúton vettek részt 2011. július 6-7-én. A program jellegét és állomásait a téma határozta meg: Erdély egyházi és történelmi nagyjai nyomában. A kétnapos kirándulás útvonala Csíkszereda – Csíkszentdomokos – Gyergyószentmiklós – Szászrégen – Gernyeszeg – Sáromberke – Marosvásárhely – Radnót – Nagyenyed – Gyulafehérvár – Balázsfalva – Medgyes – Segesvár – Székelyudvarhely – Csíkszereda.

Csíkszentdomokoson meglátogatták boldogemlékű Márton Áron püspök szülőházát, ahol Erdély Imre vallástanár tartott előadást a püspök életéről és munkásságáról. Gyegyószárhegyen a Lázár-kastélyt tekintették meg, majd Gernyeszegen és Sáromberkén a Teleki családról és a kastélyról hallhattak érdekes információkat. Marosvásárhelyen a városnézés (Teleki Téka, templomok, Kultúrpalota) mellett a két Bolyai munkásságával ismerkedtek meg az érdeklődők.

A második napon Radnóton (Rákóczi család), Nagyenyeden (tanítóképző, börtön), Gyulafehérváron (székesegyház, teológia, vár, Batthyaneum), Balázsfalván ( görög katolikus püspökség), Medgyesen (gótikus erődtemplom, St. Ludowig Roth emlékház) jártak.

Utolsó két állomása a kirándulásnak Segesvár (szász vár, templomok) és Székelyudvarhely (Székelytámadt vár) volt.

Köszönjük a kirándulás főtámogatójának, a Hargita Megye Tanácsának (Programok és Vidékfejlesztési Igazgatóságnak), valamint a Segítő Mária Alapítványnak hozzájárulását, aminek segítségével létrejöhetett a rendezvény.

 

 

 

Kolumbán Magdolna, programfelelős

 

 

Csíkszereda, 2011. július 12.

 Gernyeszeg

Gernyeszeg

Marosvásárhely

Nagyenyed

 

Gyulafehérvár

Az eperfa árnyékában éhes diákok :))

 

... és csemegéző tanáruk :)