Cserkészet

A cserkészet mindenki számára nyitott, önkéntes ifjúsági mozgalom, melynek Magyarországon mintegy húszezer, világszerte pedig több mint 24 millió tagja van, s ezzel a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A cserkészet nem az iskola, család helyett, hanem azokkal együttműködve kíván részt venni az ifjúság nevelésében. A cserkészet felelőséget ébreszt a fi-ukban, lányokban az iránt, hogy milyen kötelezettségeik vannak. Célja, lelki, szellemi és fizi-kai téren egyaránt hatni az egyénre, hogy jellemes, értékes, egészséges emberré válhasson, s így a közösség hasznos tagjává lehessen.

no images were found