CseLen

A hivatások évében, 2003-tól számítva a tizenhatodik alkalommal szerveztük meg a CSELEN-t, a cserkészek lelkigyakorlatát Csíkszeredában, melyen ez alkalommal több mint 130 cserkész vett részt. A lelkes, fiatal csapattal 2019. április 12-én, pénteken este az Úr Jézus elé ültünk, s egy szép Szentségimádás keretében fejeztük ki hálánkat, ragaszkodásunkat feléje, aki „sebein keresztül” mutatta meg irántunk való szeretetét.
Mottónk értelmében, melyet Márton Áron püspök atyától választottunk –

„Nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. (…) Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.”  (1963. karácsonyi beszéd – Márton Áron)

– a hivatás értelméről elmélkedtünk, majd őrsökben kidolgozott és előadott kis színdarabokban próbáltuk beleélni magunkat a hivatás misztériumába.

Volt játék, film, közös énektanulás, ima, csoportmunka, léleképítő-élménypálya a városban, „élőkönytár” program, melyen keresztül különféle munkakörben, hivatásban élő emberek beszéltek a maguk hivatásáról, felismert és megélt életfeladataikról.

Köszönetet szeretnék mondani Solymosi Alpár tiszteletes úrnak, a felnőtt cserkészveztőknek Borka Botondnak, Györgyjakab Pálnak, Jakabffy Csongornak, László Krisztinának, valamint a 126. Kájoni János cserkészcsapat nagy cserkészeinek, hogy segítettek a program kivitelezésében.

Nagyon köszönöm az élőkönytárra meghívott, hivatásukat a mindennapokban megélő személyeknek a mellénk állást, támogatást. Életpéldájukon, megosztásukon keresztül elmondták, hogy mi a fogalakozásuk, hivatásuk, hogyan élik azt meg, s milyen felismert elvek szerint próbálják életüket embertársaik szolgálatába állítani. Az élő könyvek között volt rendőr, pap, tanár, munkás, egészségügyi asszisztens, könyvelő, cserkészvezető, kántor, meneger, ügyvéd, közalkalmazott. Programunkat a virágvasárnapi szentmisén való részvétellel koronáztuk.

Remélem, minden résztvevő élménydúsan térhetett haza a hivatások születésének alapvető színhelyére a saját családjába. Isten áládsa legyen a „vetésen”! A cserkészek szokásos köszönésével kívánok minden cserkész testvéremnek, s a kedves olvasóknak is Jó munkát!

Simó Gáspár cs.t., spirituális

Vissza