Cserkészpólók átadása

Négy évvel ezelőtt a 2018-2019-es tanévben a Crown Cool vezetőségének támogatásával zöld csapatpólót készíttettünk cserkészcsapatunk több mint 70 cserkészének. Ez évben újra pólókat rendeltünk, többet, mint korábban. Most a narancssárga szín mellett döntöttünk. A tények alapján elmondható: növekszik a csapat Istennek hála!  A játék kedvéért: a színek alapján azt is mondhatjuk, hogy érik a csapat, csak le ne pottyanjon, meg ne ütődjön, s rohadni ne kezdjen!

Örvendünk, hogy ismét sikerült a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium keretében működő 126. Kájoni János Cserkészcsapat számára csapatpólót rendelni, készíttetni, melyet a Segítő Mária Alapítvány sikeres pályázata révén ezúttal a Hargita Megye Tanácsa támogatott.

A pólókat a nyári csapattábor idején 2022. augusztus 31-én, illetve akik nem tudtak részt venni a táborban, azoknak szeptember 9-én osztottuk ki a cserkészeink között.

Hálásan köszönöm cserkészeim nevében a Hargita Megye Tanácsának a pályázat útján nyújtott segítségét! Köszönjük és ígérjük, hogy a jelszó értelmében, a cserkészet elvei szerint tovább munkálkodunk magunk, ifjúságunk és a társadalmunk Isten szíve szerinti formálásban!

Simó Gáspár, cserkészvezető

Vissza