XVII. CseLen

Az idei székelyföldi CseLen 2022. április 9-10-én újra Csíkszeredában, a Segítő Mária Kollégiumban került megszervezésre. Ez alkalommal Szenti Tibor író, néprajzkutató által írt idézetet választottunk mottóul: Magunk után értékes nyomot hagyjunk.”

A mottó értelmében a programokat úgy állítottuk össze, hogy a foglalkozások által fiatalok értékes nyomot kapjanak, illetve segítséget ahhoz, hogy ők maguk is értékes nyomot hagyjanak egymásban szavaikkal, tetteikkel, amerre megfordulnak, ahol élnek: közösségeikben, a természetben, a társadalomban, stb.

A felvezető kis előadás után kreatív élményösvény foglalkozás volt a városi parkban. Kilenc csoportban, kilenc állomásnál kaptak tanítást különféle történetek által, melyet az őrsvezetőikkel közösen próbáltak a megbeszélés által megérteni, elmélyíteni.

Délután őrsi tevékenység volt, melyen egy-egy nyomhagyó történetet írtak, s felkészültek, hogy azt az esti „tábortűznél” dramatizált formában elő is tudják adni. Ezután Csíksomlyóra zarándokoltunk, ahol a keresztutat elvégezve együtt imádkoztunk az ukrán-orosz háború áldozataiért, a békéért.

Somlyóról visszatérve, a vacsora után került sor a jelenetek előadására, melyeket vastapssal, csatakiáltásokkal jutalmaztunk. Előadások közt cserkészdalokat is énekeltünk. E tevékeny, élményekkel tele nap után virágvasárnapjára ébredtünk. Miután a Szent Ágoston templomban részt vettünk a virágvasárnapi, ünnepélyes szentmisén egy kiértékelő kör után lezártuk a 17. CSELENT.

Végezetül a résztvevő cserkészek és a szervezők nevében köszönetemet szeretném kifejezni a Hargita Megyei Tanácsnak, valamint a Hargita Megyei Kulturális Központnak, hogy anyagilag támogatta a rendezvényt, mert így a megnövekedett étkezési és elszállásolási árak kifizetése jelentősen könnyebb volt a résztvevő cserkészek számára. Mondhatni majdnem fele árat kellett fizessenek a cserkészek, hogy a program anyagi kiadásait fedezni tudjuk. Tudom, hogy ez a támogatás valamennyi cserkészben és szüleikben is értékes nyom marad.

Köszönöm a Segítő Mária Gimnázium Igazgatóságának, hogy újra helyet adtak a rendezvénynek. Hálás vagyok annak a 90 cserkésznek, akik ezt a programot választották, a jól megérdemelt hétvégi pihenő, s egyéb tevékenység helyett, érdeklődéssel, aktívan, jólélekkel vettek részt a programon. Bízom abban, hogy e program a figyelemkeltésen és biztatáson túl segíteni fogja a fiatalokat, hogy a mottó értelmében, a kapcsolataikban, a közösségeikben, településeiken, a természetben értékes nyomokat hagyjanak maguk után.

Simó Gáspár, csapatvezető

Vissza