V. Magyar Nyelvű Országos Hittanolimpia – Kolozsvár

A húsvéti vakációban, április 12-14. között, Kolozsváron került sor az immár ötödik alkalommal szervezett minisztériumi Vallásolimpiára, amelyre iskolánk összesen 11, általános- és gimnáziumi tanulója jutott tovább. 

Fecső Boróka, Fejér Király Mátyás VIII., Timár Anett, Csillag Helga IX. A, Becze Gellért X. A, Tőke Eszter  X. C,  Sánta Emőke XI. A, Zorgel László XI. C, Imre Balázs Szilamér és Kovács Szilveszter XII.A, Barszán Ágnes XII.C osztályos tanulók képviselték iskolánkat a megmérettetésen.

Az írásbeli versenyt követően „történelmi sétára” hívták a szervezők a diákokat Erdély „történelmi fővárosában”, ahol Kolozsvár történelmi nevezétességeit tekinthették meg az ifjak.

A szorgalmas munka megteremté a maga gyümölcsét: Fecső Boróka és Kovács Szilveszter I. helyezést-, Timár Anett és  Becze T. Gellért II. díjat kaptak, Imre Balázs Szilamér III. díjban-, Csillag Helga, Tőke Eszter dicséretben részesültek. Fecső Boróka különdíjban is részesült. Felkészítő tanáraik: Erdély Imre és Simó Gáspár vallástanárok voltak.

„A hittanolimpia, más tantárgyversenyekkel ellentétben, nem csupán a tárgyi tudást, logikai gondolkodást, ok-okozati összefüggések felismerését követeli meg, hanem személyes tapasztalatainkat, a lelkivilágunkat is bele kell foglalnunk a dolgozatba, mivel a keresztény élet gyakorlati szinten nyer értelmet. Ezt különösen szeretem a hittanversenyben, mivel lehetőséget nyújt egyfajta önelemzésre, saját istenkapcsolatom megvizsgálására: milyen szerepe van Istennek az én személyes életemben? A dolgozatban a korintusi levél egy részlete kapcsán kellett kisesszét írnunk: “Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a szeretet”. Az esszéírás közben elgondolkodhattam a szeretet fontosságán a keresztény életben, a legnagyobb erőről, amely az embereket egymással és Istennel köti össze. Szeretni sokszor nehéz, de Krisztust követve mindenkinek küldetése mások iránt szeretettel lenni, Isten szeretetét továbbadni.” – vélekedik Kovács Szilveszter a versenyről, a Vasárnap c. hetilapban.

Adja az Úr, hogy diákok és tanárok egyaránt az Ő tanúságtevői lehessünk életünk minden napján. OMDG!

Erdély Imre, vallástanár

Vissza