Éveleji összerázó az oktató-nevelő testületnek

A 2022-2023-as tanévet augusztus 29-én reggel kezdtük meg a nevelőtestülettel, egy héttel korábban, mint eddig megszokott volt.

Régi gyakorlat szerint egy egymásra hangoló, lelket erősítő, beszélgetős foglalkozást tartottunk. Ez alkalommal olyan szentírási idézeteket válogattam ki, melyek eligazítást nyújtanak a közösségi élethez, az oktatáshoz, neveléshez, az Istenre figyeléshez.

Hadd idézek néhányat a kiválasztott igerészek közül:

Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. (Filippi 4,8)

Úgy világítson a ti világosságotok az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! (Mt 5, 16)

Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. (Ef 5, 8 – 10)

Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. (Ef 4, 29 – 30)

Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4, 31 – 32)

“…ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint. (…) Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek.  (Ef 6,4- 7)

Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik… (Róma 8,28)

Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét. (Ef 4,1-3)

A jelenlévő tanárok, nevelők egy-egy idézetet húzva elmondhatták, hogy nekik mit sugall a kihúzott idézet, mire készteti őket. Amint képekből is látszik a beszélgetés, az Isten igéjének jelenlétében való időzés nagyon hangulatos, szívderítő, tartalmas és épületes volt. Ajándék volt a kihúzott szentírási idézet, s ajándék volt a hozzáfűzött magyarázat, önfeltárás is.

Annak reményében, hogy az „Isten szava mely nincs megbilincselve” (2Tim 2, 9), „eleven és hatékony” (Zsid 4, 12) bizakodva és lelkesen állunk diákjaink mellé, vállaljuk az oktató-nevelő tevékenységet, melyet az Úr Jézus nevében és kegyelmével végzünk.

Simó Gáspár, spirituális

Vissza