Hálát adunk, hogy újra Segítő Máriás papjaink vannak

Szívünkben hálával, örömmel és büszkeséggel adunk hálát a jó Istennek, aki szolgálatába hívta egykori diákjainkat, Bőjte Csongort és Kerekes Pétert, akiket Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, Msgr. Dr. Kovács Gergely érsek atya pappá szentelt Gyulafehérváron.

Bőjte Csongor 1995. március 8-án Csíkszentdomokoson született, a Bőjte Alajos és neje Aranka nagyobbik gyermekeként. Csongor 2010-2014 között volt Segítő Máriás diák. Osztályfőnöke Pitó Noémi tanárnő volt.

Kerekes Péter 1995. nov. 18-án született Csíktaplocán, szülei Kerekes Zsolt és Eszter nagyobbik fiaként. Iskolánkba nyolc évet tanult, 2006-2014 között. Osztályfőnöke Köllő Erika tanárnő volt.

Bőjte Csongor az „Isten gondoskodik!” (Ter 22. 8), míg Kerekes Péter „Az Úr kegyelmét éneklem, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti szám.” papiélet-mottót választották.

Mindkettőjük szentelését és első ünnepélyes szentmiséjüket figyelemmel kísértük, ünnepi eseményeiken részt vettünk, értük hálát adtunk. Isten különleges áldásának tulajdonítjuk, hogy a Szűzanya iskolájából kerültek ki és Szent Fia, az Úr Jézus szolgálatában lelkipásztori hivatást vállaltak. Ígérjük imádkozni fogunk értük, hogy vállalt, felelős szolgálatukban Jézus Krisztust, a gondoskodó, hűséges jó Pásztort tudják képviselni, megszerettetni.

Kedves Csongor és Péter! Bízunk benne „…hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.” (Fil 1, 6)

Simó Gáspár, spirituális

Vissza