Jézus, aki feltámadt, él és éltet

Kedves Munkatársak, Kedves Diákok, Kedves Szülők!

Nagyböjtben sokszor gondolunk, elmélkedünk a keresztről. Szemléljük a keresztet, rajta a Megfeszítettet, aki azzal mutatta meg irántunk való örök szeretetét, hogy életét adta értünk. (vö. 1 Jn 3, 16)
Mivel a kereszt elválaszthatatlan Jézus Krisztustól, illetve fordítva, hiszem, hogy amikor a kereszttel találkozunk, akkor általa Jézus Krisztussal is találkozunk. Igen. Útjaink kereszttől keresztig vezetnek, de a keresztek között nem vagyunk magunkra, mert Jézus, aki feltámadt, él és éltet, velünk van a keresztúton. Hiszem, hogy az utolsó kereszt után Ő az örök életébe vezet minket, de most azt kívánom mindannyiatoknak, hogy jelenvalóságát e húsvét alkalmából érezzétek, tapasztaljátok meg!

Ezen gondolattal kívánok közösségünk minden tagjának bensőséges találkozást a Feltámadott Úr Jézussal, akinek közelségét jó érezni nemcsak húsvétkor, de minden nap!

ÁLDOTT HÚSVÉTOT ÉS HÚSVÉTI ÉLMÉNYT!

„Örvendjünk! Vigadjunk!
Vígan mind most mondjuk: Álle-álleluja!”

Simó Gáspár, spirituális

Vissza