Ökumené 2023

„Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Iz 1,17)

Az imaheti füzetet összeállító, minnesotai keresztény testvéreink, a fent kiemelt szentírási szakaszt választották a 2023-as ökumenikus imahétre. Igazság és jó tett. Két szó, melyek megélésére, megvalósítására – függetlenül attól, hogy melyik Egyházba születtünk bele – jó és dicséretes lenne nap, mint nap. Az Igazság, Jézus Krisztus mindennap hív, hogy példája szerint igaz emberek legyünk, ebből fakadóan jót cselekedjünk, s megvalósítsuk az Ő parancsát:

„Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket.” (Jn 13,12)

E szeretet jegyében gyűlt össze idén is – január 18-án, szerdán – a Segítő Mária Kollégiumban a város különféle felekezetű lelkésze, papja híveikkel együtt, hogy együtt imádkozva kérjük Istent, mindannyiunk teremtő, gondviselő Atyját: vezessen minket kegyelmével az igazság útján, késztessen sok jó és szeretetben való cselekedetre.

Nálunk Küsmődi Csongor, a Szent Kereszt plébánia segédlelkésze hirdette az igét. A vezérgondolathoz, felszólításhoz igazodó beszédével próbálta kibontani a 3. napra kijelölt igerészt:

„Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.” (Mik 6,8)

A kollégiumi imaalkalomnak személyesen azért is örülök, mert a fiatalok is belekapcsolódtak a keresztények egységéért végzett ökumenikus imahét programjába. Máshol alig van 2-3 iskoláskorú  fiatal, ami szerintem szomorú, mert ha a fiatalok nem veszik át a mintát ebben a tekintetben is, akkor az ökumenikus mozgalom lassan meghal térségünkben. Ez pedig kár lenne, mert ez is egy „összekapaszkodási alkalom, lehetőség.” Novák Katalin, magyar köztársasági elnökasszony újévi beszédéből megőriztem magamban ezt a gondolatot: „Most az összekapaszkodás ideje jött el.”

Az összekapaszkodás mindig időszerű, mindig biztonságot, reményt adó. Általa adunk és kapunk tartást, erőt, melyet a jó Isten „folyósít” rajtunk keresztül. Ez a mi összejöveteleinken, itt is és máshol is megvalósulhatott. Hálás vagyok a lelkészeknek és a híveknek, hogy a szeretet körünkben nem csak szó, de tény, „testet öltött valóság” is.

Isten áldjon és őrizzen meg minket e lelkületben!

Simó Gáspár, spirituális

Vissza