Önismereti hétvége

2023. november 10-11. – Önismereti hétvége a Segítő Mária Gimnázium diákjai számára

Az egészség feltételei között kiemelten fontos a mentális, érzelmi kiegyensúlyozottság. Nem könnyű felnőttként sem, annál nehezebb középiskolásként hatékonyan és megelégedetten élni a számos, életszakasszal együtt járó és társas elvárás kereszttüzében. Felszabadító és reménykeltő éppen ezért az a felismerés, hogy a lelki-érzelmi jóllétünk megteremtése terén nem vagyunk cselekvőképtelenek, és az önismereti munkával, főként, ha az keresztény alapú, igen sokat tehetünk magunkért. Ez a munka a legalapvetőbb prevenció is: nem a kockázatokkal foglalkozik, hanem a kockázat kialakulásának veszi elejét.

A napokban zajlott az intézményünk középiskolásait megszólító önismereti hétvégénk. A programot egy két évvel korábbi önismereti tábor sikere ihlette. Akárcsak 2021. júniusában, a szervezők és programvezetők ezúttal is Gábor Zsuzsa iskolapszichológus, Simó Gáspár spirituális, Erdély Imre és Csíki Emese mentálhigiénés szakember tanárok voltak.

Az önismereti munkára kevés lehetőség van az órarendi keretek között. A személyes elköteleződést személyiségünk integráltabbá munkálása iránt nem is lehet kötelezővé tenni, kizárólag önkéntes tevékenységként lehet csak elképzelni. Ezért is tiszteletre méltó a 30 résztvevő diák vállalkozása: szabadidejükből, figyelmükből és energiájukból áldoztak önmagukra és egymásra.

„SOS – Élni akarok!” A megküzdési képesség alapja a képességeinkbe, az énerőnkbe vetett hit. „Ki vagyok én?” – tesszük fel életünk egyik legalapvetőbb kérdését. A válaszkeresés folyamatának első lépéseként az énképünkre reflektálunk. Ez akkor tud reális és pozitív lenni, ha látjuk magunkat az isteni kegyelem irányából, abból az irányból, amelyből a legtökéletesebb együttérzés, az irgalom, a jóra való hajlandóságunkba vetett hit és a megbocsátás nem feltételekhez kötött. Meggyőződésünk, hogy így csak a Teremtő lát minket. Ha ebből az irányból tudjuk magunkat és egymást látni, akkor gyógyulunk, és gyógyítóan tudunk hatni a kapcsolatainkra. Képesek leszünk megküzdeni a nehézségekkel, a függőségek a pótcselekvés, vagy a minket kihasználó személyek csapdáit messze elkerülve. 

A foglalkozások interaktív jellegűek voltak, a csoportbeszélgetések, drámajátékok, a kreatív megjelenítés és az önreflexió módszereit használták. Sokan felfedezték olyan erősségeiket és képességeiket, amelyeknek korábban nem voltak tudatában, emellett megismertek olyan területeket is, amelyeken fejlődni szeretnének. Konkrét célokat tűztek ki maguknak, és ha kissé felkavarodva is, de új szempontokkal gazdagodva, hálával távoztak. 

Összességében, a kétnapos önismereti hétvége nagyon pozitív eredményeket hozott a diákok számára. Segített nekik jobban megérteni önmagukat, felfedezni erősségeiket és fejlődési lehetőségeiket. A diákok új barátságokat kötöttek, és megtapasztalták a támogató közösség erejét. Az önismereti foglalkozások inspirálóak voltak, és hozzájárultak a diákok énképének pozitív fejlődéséhez.

Köszönetet mondunk a Jakab Antal Tanulmányi Háznak és a Segítő Mária Katolikus Gimnázium vezetőségének, munkatársaiknak a szállásért és a bentlakásban biztosított finom étkekért, továbbá Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Segítő Mária Alapítványnak a pályázati úton nyújtott finanszírozásért, hiszen támogatásuk nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre!

Gábor Zsuzsa, Erdély Imre, Csíki Emese

Vissza