Ösztöndíjak 2023/2024-es tanévben

Kedves Diákjaink! Tisztelt Szülők!

Az elmúlt napokban megjelent az iskolai ösztöndíjakat szabályozó 6.238./08.09.2023 Ordinul 6238 din 2023 METODOLOGIE-CADRU de acordare a burselor minisztériumi rendelet.

Ennek értelmében iskolánk általános – és középiskolás tanulóink két típusú kiválósági ösztöndíjban, érdemösztöndíjban, valamint szociális ösztöndíjban részesülhetnek.

  • KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ I. (750-3000 lej)

CERERE BURSĂ EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I. 2023-2024 tipuskérvény
Azoknak a diákoknak jár, akik nemzetközi tanulmányi versenyeken, illetve az Oktatásügyi Minisztérium által elismert nemzetközi sportvetélkedőkön I., II. vagy III. helyezést értek el.

  • KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ II. (700 lej)

CERERE BURSĂ EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II. 2023-2024 tipuskérvény
Azoknak a diákoknak jár, akik dobogós helyet értek el az oktatási minisztérium által szervezett országos olimpiákon.

  • ÉRDEMÖSZTÖNDÍJ (450 lej)

A. Érdemösztöndíjra jogosultak, az V-XII. osztályos, állami iskolába járó diákok, akik megfelelnek az alábbiak közül egy feltételnek:

  1. 30% -a osztályonként, az éves tanulmányi átlag csökkenő sorrendjében,
  2. akik, 9,50 vagy annál magasabb éves tanulmányi átlagot értek el az előző tanévben, akkor is, ha ezek száma meghaladja az osztály tanulóinak 30%-át.
  3. a IX. osztályos diákok esetében, a felvételi átlageredmény alapján az első 30%.
  4. az V. osztályos tanulók esetében, a tanév első két tanulmányi moduljában elért eredmények alapján az első 30%, januártól
  5. érdemösztöndíjra jogosultak továbbá: a megyei tantárgyversenyeken I., II. vagy III. helyezést elért tanulók, a nemzetközi tantárgyversenyekre készülő diákok szűkített csapatának tagjai;

CERERE BURSĂ DE MERIT Art.7 d tipuskérvény

B. A minisztérium által támogatott és elismert országos iskolai versenyek, vagy iskolán kívüli versenyek I. helyezettjei az olimpiai sportágakban aranyérmet szerzett diákok

CERERE BURSĂ DE MERIT Art.7 e tipuskérvény

C.  A minisztérium által elismert országos iskolai versenyek, vagy iskolán kívüli versenyek I. helyezettjei, az olimpiai sportágakban aranyérmet szerzett diákok

CERERE BURSĂ DE MERIT Art.7 f tipuskérvény

Tudnivalók: 
– Kizáró ok a 10-től különböző magaviseleti jegy!
– Ezt a kategóriát nem kell kérvényezni, az osztályfőnök javasolja a diákokat; 
– Csak tanítási periódusra adják.

  • SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ (300 lej)

Szociális ösztöndíjat igényelhetnek, azok az állami iskolába járó diákok, akik szociálisan megfelelnek a következő felsorolásból legalább egy feltételnek:

A. akiknek családjában az elmúlt 12 hónapban az egy főre eső jövedelem nem éri el az országos minimálbér 50%-át (pragul de venit pentru bursa socială pentru venituri mici este 949 lei, nu se iau în calcul alocațiile);

CERERE BURSĂ SOCIALĂ Art. 101 lit. a tipuskérvény

B. árva, félárva gyerekek, nevelőotthonokban élő gyerekek, függetlenül az egy főre eső jövedelemtől; 

CERERE BURSĂ SOCIALĂ Art. 101 lit. c tipuskérvény

C. árva, félárva, egy szülős családban nevelkedik, estleg családtípusú nevelőotthonokban él;

CERERE BURSA SOCIALA Art. 101 lit. d tipuskérvény

D. fejlődési vagy funkcionális zavarban szenvedő vagy beteg gyermek részére (a betegségek jegyzéke az 1306/1883/2016-os rendeletben található), szakorvos által kiállított A5-ös típusú igazolással, amit az iskola orvos láttamoz;

CERERE BURSĂ SOCIALĂ Art. 101 lit. e tipuskérvény

Tudnivalók:
– Ez az ösztöndíj a teljes tanévre szól. Kizáró jelleg a 20 igazolatlan hiányzás, és az évismétlés.

Jó ha tudjuk, hogy:
– a szociális ösztöndíj vakációk ideje alatt is jár

a szociális ösztöndíj összekapcsolható a kiválósági-, vagy az érdemösztöndíjjal
ha a diák megfelel mind a kiválósági-, mind az érdem- ösztöndíj feltételeinek is, választania kell, mert csak az egyiket igényelheti
leadási határidő: 2023. október 9.

Vissza