Szent Miklós szellemisége ma is él

Örömhír, hogy ma is vannak jótevők, kik tetteikkel Istenre mutatnak.

Köszönetként írom ezt a rövid beszámolót, annak kapcsán, hogy nagyértékű ajándékot kapott iskolánk november végén a csornai apáttól, Fazakas Zoltán Márton atyától.

A Szent Ágoston plébánián voltam egy megbeszélésen az ősszel, melyen jelen volt az apát úr is. A megbeszélés alkalmával került szóba, hogy szükségünk lenne néhány számítógépre, mert a meglévők nagyon régiek, s már-már használhatatlanok. Az igényt nem én mondtam el, hanem Bálint Emil főesperes atya (akivel előzőleg beszéltünk a dologról), s nem is az apát úrnak, de Márton atya hallotta és megszívlelte.  Novemberben ugyanis felhívott, s közölte, hogy szeretne adományozni tíz új számítógépet az iskolának.

Az előzetes egyeztetés alapján, november 26-án elutaztunk Gyulafehérvárra, s ott került sor a laptopok átvételére. Összesen tíz laptopot kapott közösségünk ajándékba az atyától, ami nagyjából 6.200 Eur, illetve 30.000 Ron.

Amikor megkérdeztem, hogy esetleg tartozunk-e még valakinek köszönettel, Márton atya szó szerint azt mondta: „A jó Istennek!”

Márton atya ugyanazt tette, mondta, mint egykor Szent Miklós püspök. A róla szóló történet szerint, Miklós püspök észrevette a család szükségét, s mindhárom lánynak ajándékot adott. Amikor kiderült, hogy titokban ki segítette a szegény lányokat, azt mondta: „Egyedül Istennek tartoznak köszönettel.”

Isten fizesse Márton atya nagylelkű felajánlását, segítségét és ígérjük, hogy megszívleljük és törekszünk követni jó példáját.

Simó Gáspár, spirituális

Vissza