Kazinczy-verseny

Kazinczy-verseny 2021-1

2021. április 14-19. között szervezték meg a szépkiejtési verseny Kárpát-medencei döntőjét online formában. Iskolánkból Pál Dorka és Péter Szende jutott tovább az országos szakaszról. 

A döntőn Péter Szende I. díjat, Pál Dorka dicséretet kapott, mindketten Kazinczy-emlékérmet kaptak. 

Felkészítő tanárukat, Bogos Róbert tanár urat 15 évi felkészítő munkájáért a győri Kazinczy Alapítvány, Z. Szabó László Emlékdíjjal tüntette ki. Gratulálunk!

Vissza