András Eszter

András Eszter

Csíkszeredában születtem 1981-ben, a művészet és a kreatív alkotás már kiskorom óta része az életemnek, hisz édesanyám elismert képzőművész és pedagógus volt a Nagy István Művészeti Iskolában. V. osztályban kezdtem meg tanulmányaimat az említett középiskolában és 2000-ben érettségiztem grafika és fotó szakon. 2000-2006 között a kolozsvári Ion Andreescu művészeti egyetem diákja voltam, ahol sikeresen végeztem rajzpedagógia szakon, ezt követően grafika szakon mesteriztem. 2005-ben kezdtem el a pedagógusi pályámat a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban. A Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban 2016 óta tanítok vizuális és művészeti nevelést. Emellett rajztanár vagyok még a csíkkarcfalvi Mártonffy György, valamint a csíkszentdomokosi Márton Áron általános iskolákban is. Az elmúlt években tanítottam már minden korosztályt, az elsős kicsiktől egészen a tanító jelöltekig. Jelenleg gimnáziumban tanítok, 5. osztálytól az érettségizőkig.

Úgy gondolom, hogy a vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása és az esztétikai érzék fejlődésének segítése. A tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének megtanulása és ennek fokozása. A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek értelmezéséhez, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, környezetünk alakításához. Személyes célkitűzésem az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Az alkotás vágya egyike az emberiség veleszületett késztetéseinek. Nyomot hagyni magunk után az emberi lét lényege. Erre alapozva a művészeti nevelésben azok a feladatok a leghatékonyabbak, amelyekbe bele tudjuk sűríteni az éppen aktuális, feldolgozandó tematikákat, és közben a tanulókat valóban érintő, őket foglalkoztató, életszerű gondolatokhoz, személyes élményekhez és a kortárs kultúrához kapcsolódnak.

Egy dolgunk van a világban, művésznek maradni miközben felnőtté válunk, mert minden gyerek művész!’’- Pablo Picasso