Bogos Róbert

Bogos Róbert

2001-ben érettségiztem a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, 2005-ben államvizsgáztam a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem teológia-magyar szakán. Azóta tanítok Iskolánkban magyar nyelvet és irodalmat. Osztályfőnök voltam az V-VIII. osztályban 2006-2008 között, a líceumi tagozaton 2008-tól. Jelenleg a XII. B osztály osztályfőnöke vagyok.

A tanítás mellett bekapcsolódtam a diáktanács munkájába (2006-2011 között), valamint a pályázati tevékenységekbe a Segítő Mária Alapítvány keretében. 2006-tól az iskola vezetőtanácsának tagja vagyok, illetve 10 éve szakmódszertanos a csíki körzetben.

Úgy érzem, hogy az iskola szellemisége, diák- és munkaközössége nagyban meghatározta életemet és minden eddigi tevékenységemet; az a 21 év, ami az iskolához kapcsol (4 év diákként, 17 év tanárként) nem tűnt el nyomtalanul. Hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy ennek a közösségnek tagja lehetek.