Csíki Emese

Csíki Emese

A 2020-2021-es tanév nemcsak az iskola életében, hanem saját szakmai életutamon is évfordulós, hisz a huszonötödik volt, amelyet a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban tölthettem. Pedagógusi hivatásom kiteljesedésének időszaka volt ez a negyedszázad. Isten kegyelmi ajándékának élem meg azt, hogy ez idő alatt mindvégig segítőmáriás tanár lehettem (akkor is, amikor 1999-2000-ben, gyereknevelési szabadságom idején, Csíkmadarason foglaltam el, de jure, címzetesi állást). Pályám legfontosabb állomásai és fordulópontjai a következők voltak: 

 • 1992. júniusában szereztem a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen földrajz-francia nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. 
 • Az 1992 – 1993-as tanévben francia nyelvet tanítottam két félállásban a budapesti Széchenyi István, és a Budai Nagy Antal gimnáziumokban. 
 • 1993. szeptembere és 1995. augusztusa között a szintén budapesti, akkoriban franciatagozatos Jókai Mór Általános Iskolában tanítottam. 
 • Egy év gyereknevelési szabadság után, 1996. szeptemberétől, Ft. Szakács Lajos igazgató úr felkérésére helyettes földrajz és francia szakos tanári minőségben a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban kezdtem tanítani. 
 • 1999-ben, a címzetesítési versenyvizsga után, a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskola földrajztanári állását foglaltam el. Ott tanítanom viszont nem kellett, mivel ez az időszak a második gyereknevelési szabadságom idejével egybeesett.
 • 2000-ben sikeresen versenyvizsgáztam a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium földrajz-francia szakos tanári állására. 
 • 2001-ben megszereztem a jászvásári tudományegyetemen a végleges tanári minősítést. 
 • 2006. augusztusában sikeresen vizsgáztam a II. didaktikai fokozatért, 2014. áprilisában pedig megvédtem a “Fenntarthatóság a Csíki-medencében a gazdasági átmenet időszakában” című I-es didaktikai fokozati dolgozatomat. 
 • 2007. szeptembere és 2015. februárja között a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatóhelyettese voltam. Ebben a munkakörben a legtöbb megelégedettséget az iskola nevelési programjainak, a sok-sok órarenden kívüli tevékenységnek a koordinálása, megszervezése során éltem meg. Az iskola belső kommunikációjának, a közösségépítésnek szentelt tevékenységeink megálmodása, a csapatmunka a tanártársaimmal, a személyzettel és nem utolsó sorban Tamás Levente igazgató úrral, felbecsülhetetlen értékű élet- és szakmai tapasztalattal gazdagított. 
 • 2007-től mindmáig az iskola Vezetőtanácsának tagja lehettem. 
 • A középiskolát 2005-ben befejező Teológia osztálynak két évig, a teljes középiskolai ciklus alatt pedig a 2009-ben és a 2019-ben végzett Matematika-informatika, illetve Természettudományok osztálynak voltam osztályfőnöke.
 • 2017-ben Mentálhigiénés szakember képesítést szereztem a Károli Gáspár Református Egyetem illyefalvi posztgraduális képzésén. 

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium közösségét sok megelégedettséggel és örömmel szolgálom. Hivatásomnak érzem a ránk bízott gyerekeket együttérzéssel, derűvel, Istenbe és képességeikbe vetett bizalommal a felnőttségbe kísérni. Tanártársaim nemcsak munkatársaim, hanem barátaim, bajtársaim. Ez a közösség erőforrásom volt, és az ma is szakmai és egyéni életutam kihívásainak idején.

A Teremtő Atya iskolánkra kiáradó kegyelmét naponta tapasztalom, hálás vagyok érte, és ezért imádkozom ezentúl is.