Erdély Imre

Erdély Imre

Középiskolai tanulmányaimat a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium végeztem, az újraindított intézmény harmadik évfolyamának diákjaként. Az érettségit követően teológiai tanulmányokat folytattam 2006-ig Gyulafehérváron-, majd 2007-ig Kolozsváron. 2010-2012 között a Károli Gáspár Egyetem Mentálhigiéné szakán diplomáztam.

2006-tól a Gondviselés visszavezetett egykori iskolámba, itt – a XI. osztályos álmom válhatott valóra, – azóta hittant tanítok. Gyerekkori plébánosom,  kiváló pap igazgatóm-, középiskolai és teológiai tanáraim szellemisége, hit-erkölcsi felfogása egy életre meghatározó marad. Tanári munkámban a teológia, valamint a pszichológia találkozása, a keresztény önismeret-, Isten és ember tevékenysége, állandó kutatási területek.

Vallástanárként igazi, állandó „kellemes kaland” közelebb vezetni az ifjakat a Természetfölöttihez, aki legfőbb forrása életünknek. Kihívás, de egyben élmény is. Hatalmas öröm mindig a velük való együtt gondolkodás, a kísérés folyamata, a személyes ima, vagy éppen a keresztút-, és a rózsafűzér ima által a Teremtő érintgetése. Osztályfőnöki feladataim mellett több éve a „Fel a hegyre programot-, a 2021-es tanévtől a Keresztény Ifjúsági Filmklubot gondozom, valamint a keresztény önismereti tábor egyik főszervezője vagyok.

Hálás vagyok a Jóistennek sokmindenért az életemben, de különösen azért, hogy egy kiváló iskolai közösség tagja lehetek.