Farkas Ibolya

Farkas Ibolya szociális testvér

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szereztem orosz-magyar szakos tanári diplomát 1984-ben.

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban 1994 szeptemberétől dolgozom. Az első években oroszt, magyart és vallástant tanítottam, évente voltak érettségizőim mindhárom tantárgyból. 1997 őszétől 2006 szeptemberéig a tanítás mellett iskolaigazgatóként is igyekeztem hozzájárulni az intézmény bővítéséhez, fejlesztéséhez. Az utóbbi években magyar nyelvet és irodalmat tanítok mindkét tagozaton.

Szívesen vagyok a tanítványaim között. Az oktató-nevelői tevékenységet örömmel végzem, hivatásomnak tekintem.