Ft. Simó Gáspár

Simó Gáspár

Székelylengyelfalván születtem 1969. május 10-én. Az iskolát  szülőfalumban kezdtem, majd V. osztálytól Székelyudvarhelyen folytattam. A kommunizmus utolsó éveiben 1984-1987 között vasesztergályosnak tanultam a Mezőgazdasági Líceumban. Tanult szakmámban dolgoztam 1988 januárjáig. Ekkor katonai szolgálatra mentem 16 hónapra. Leszerelés után, 1989 májusától újra dolgozni kezdtem (három váltásban) a Gábor Áron vasgyárban. Elvégeztem egy könyvelői kurzust, így a Megyei Szövetkezetekhez nyertem felvételt és revizor lettem. Két évig dolgoztam, mint anyagkezelő ellenőr. Eközben érlelődött meg bennem a döntés, és elhatároztam, hogy régi álmom, vágyam útjára lépek: pap leszek. 1992 őszén kezdtem meg tanulmányaimat a Gyulafehérvári Teológián, a Megtestesült Bölcsességről elnevezett Papnevelő Intézetben. Hét évvel később 1999 júniusában szentelt pappá dr. Jakubinyi György érsek. Első állomáshelyem Brassó-Bolonyán volt, a Jézus Szíve Plébánián. Innen 2003 júliusában elhelyeztek jelenlegi állomáshelyemre a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumba, ahol lelkivezetői és tanári feladatokat látok el. Nehéz szívvel jöttem el Brassóból, mert nagyon szerettem ott az embereket, s amit tennem kellett, de nagyon beleéltem magam a tanári hivatásba is, és ma már tudom: helyemre rakott az Úr! Azóta állítom, hogy a mienknél jobb munkaközösség és diákok sehol a világon nincsenek.

Mivel 1999-ben cserkészfogalmat is tettem, az iskolai munkám mellett fontosnak tartottam a fiatalokkal való iskolán kívüli foglalkozást is. Ingyen és önként, sok életenergiát, időt és anyagiakat áldozva vezettem a 126. sz. Kájoni János cserkészcsapatot, melyet 2004-ben alapítottam. Csapatunkban több száz fiatal tette le fogadalmát arra, hogy az Istent, hazát – nemzetet és embertársat szolgálni, szeretni fogja. Csapatunknak ma 78 tagságdíjat fizető, aktív tagja van, aminek nagyon örvendek

Papi jelmondatom: „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

A nekem juttatott kegyelem által eddig sikerült azokkal lennem, akik mellé elöljáróim által a jó Isten küldött, ezért Övé legyen a dicsőség!