Koncz Mária Magdolna

Koncz Mária Magdolna

2011 óta tanítom a gimnáziumban a társadalomtudományok tantárgyakon belül a pszichológia tantárgyat. Szerencsésnek érzem magam, mert egy remek (tan)tárgyat taníthatok egy remek iskolában és közösségben!

Az egyik fő alapelvem az életszerű, konkrét, gyakorlatias feltétel és kontextus megteremtése, amelyben a pszichológiai ismeretek felfedezése pszichológiai módszerekkel és eszközökkel történik olymódon, hogy a diákok saját példáikat, élményeiket, megtapasztalásaikat, önreflexióikat tudják hozzákapcsolni egy-egy témához. Ezért ezeket az alkalmakat inkább „önjáró” óráknak tekintem. Abban bízom, hogy a megszerzett friss tudásuk saját magukról és környezetükről a mindennapjaikban is hasznosulhatnak az alaposabb önismeretük, az önmaguk és mások megértése, a gondolataikkal és a viselkedésükkel szembeni nagyobb tudatosságuk révén.