Tamás Levente

Tamás Levente

Csíkszeredában születtem és az itt tett érettségi vizsgát követően Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetemen szereztem földrajz szakos tanári oklevelet. Ezzel párhuzamosan négy évig teológiát is tanultam a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Főiskolán. 

A Gondviselés nagy ajándékaként tartom számon, hogy pedagógusi pályámat az egykori középiskolámban, a Márton Áron Főgimnáziumban kezdhettem. 2006-ban fogadtam el jelenlegi igazgatói megbízásomat a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban. Ez a szolgálat azóta az életemmé vált. Egy rendkívül lelkes, elhivatott pedagógusközösség tagjaként azon dolgozom, hogy a többszázéves katolikus oktatás alapjain 1991-ben újraszerveződő iskolánkban a boldoguláshoz segítsük diákjainkat. Ebben az igényes és magas szintű oktatás biztosítása mellett a keresztény értékeken alapuló életszervezés igényének kialakításán dolgozunk. A tanítási órák, a rendkívül gazdag szabadidős tevékenységek saját magával szemben igényes, az Isten és közösség felé nyitott személyiség kialakítását célozzák. 

Arra törekszem, hogy a teremtett világot, benne magát és társait megbecsülő, életszerető pedagógusként és vezetőként tudjam ellátni feladataimat.