Despre noi

Succesorul în drept al fostului gimnaziu romano-catolic, fondat la Șumuleu Ciuc este una dintre cele mai vechi unități de învățământ din Transilvania. 

Sursele istorice relevă existența învățământului liceal în zona Ciuc încă în cea de a doua jumătate a secolului al XVI.-lea. Școala noastră a fost fondată de călugări franciscani la Șumuleu Ciuc, loc considerat sfânt de comunitatea noastră. Denumirea școlii o onorează pe mult respectata Fecioara Maria, a cărei protecție s-a resimțit în rândul catolicilor secui de-a lungul istoriei.

În existența școlii care a îndurat greutățile istoriei, funcționând totuși cu mici întreruperi, unul dintre cele mai decisive momente îl reprezintă transpunerea sediului în Miercurea Ciuc. Actuala clădire a școlii a fost sfințită de episcopul Majláth- Gusztáv Károly în 1911. După perioada grea a celor două războaie mondiale, în anul 1948 Liceul Romano-Catolic a fost naționalizat. După 40 de ani, în urma schimbării regimului politic instituția s-a întors în lăcașul său original. 

După trecerea mai mult de un sfert de secol, școala reînviată în 1991, astăzi strălucește în lumina sa de odinioară, oferind necontenit tinerilor săi știință, credință și valori morale stabile. Activitatea de educare se desfășoară în două clădiri aflate în proprietatea bisericii:

     • În clădirea impozantă a liceului, cunoscută ca și simbol emblematic al orașului, la noi învață aproape 500 de elevi în clasele 5-8 și 9-12. Clasele liceale au câte trei clase pe promoție, cu profil diferit: teologie, științe sociale și științe ale naturii. Ciclul gimnazial funcționează cu o clasă pe promoție. Înscrierea în clasele gimnaziale nu depinde de circumscripțiile școlare. 

     • O altă locație a desfășurării procesului educațional este clădirea internatului și cantinei școlare, complet renovată până în anul 2020. Internatul oferă cămin celor 130 de elevi din alte localități. În această clădire este amenajată capela-sala festivă cu o capacitate de 450 de persoane, care asigură un spațiu adecvat sărbătorilor școlare și religioase. 

Pe lângă toate condițiile excepționale de care dispune instituția de învățământ, provocarea adevărată rămâne totuși capacitatea de a oferi un plus elevilor. 

     • În ce constă diferența în conceptul de educație la Liceul Romano-Catolic Segitő Mária? 

     • Ce plus le oferă școala elevilor săi în timpul celor patru sau opt ani petrecuți aici?    

     • Ce fel de drum sunt invitați să parcurgă în timpul anilor școlari atât elevii cât și părinții lor? 

Activitatea noastră instructiv- educativă este determinată de concepția potrivit căreia Dumnezeu iubește pe fiecare om în parte. Cele mai importante obiective ale noastre se referă la trezirea acestei realități în tinerii noștri în speranța că această revelație va pune în mișcare reacția omului cu toată ființa sa. 

Aprofundarea cunoștințelor în domeniul teologiei, al științelor sociale și al științelor naturii aparent evidențiază un caracter pur teoretic. Mai mult decât îmbucurător este feedback-ul ce reiese din ierarhia instituțiilor de învățământ realizat anual de Ministerul Educației și Cercetării, Astfel pe baza mediilor de admitere în clasa a IX-a, a mediilor evaluării naționale din clasa a VIII-a și a celor de bacalaureat, a rezultatelor olimpiadelor, concursurilor, respectiv a procentului de continuare a studiilor în instituțiile de învățământ superior, școala noastră ocupă un loc remarcabil, aflându-se printre primii trei unități de elită a județului. Aceste realizări ne întăresc în intenția de a le oferi elevilor noștri o bază sigură și șanse reale în reușita carierei profesionale și al vieții personale.

Sălile noastre moderne de curs și cabinetele specializate reprezintă locul unei munci intelectuale consecvente și exigente, unde elevii sunt pregătiți atât pentru examenele de final de ciclu, cât și pentru numeroase concursuri de specialitate, cum ar fi olimpiadele, concursurile alternative la diferite discipline, examenele de competență lingvistică etc.

Dintre colaborările noastre de parteneriat școlar, amintim cele mai însemnate: înfrățirea cu Liceul Benedictin din Pannonhalma, Ungaria., respective parteneriatul Comenius cu alte școli teologice vest-europene.

Pregătirea teoretică este însă doar una dintre numeroasele aptitudini pe care dorim să le dezvoltăm în tinerii noștri. Pe lângă acesta, ne dăm toată silința să le întărim voința și spiritul, să conectăm știința cu evoluarea conștiinței, a virtuții, deoarece omul numai astfel poate deveni o valoare adevărată pentru societate. Avem convingerea, că școala noastră educă și în direcția prețuirii comunității cu semenii noștri și cu Dumnezeu. De asemenea, ne preocupă și dorința să trezim în elevii noștri interesul pentru asumarea responsabilității și unei atitudini proactive în folosul comunității.

În comunitatea noastră un loc important constituie spiritualitatea și prin urmare liturghia catolică, ce marchează începutul unui an școlar sau al unei noi săptămâni, dar și sfârșitul unei etape din viața școlii. Aceasta scoate în evidență și sfințește evenimente ca Serbarea Majoratului- Maturandus sau cea a absolvirii- Ultimul clopoțel. În cursul anului oferă clipe de neuitat și contemplările ce precedă diferitele momente în perioada de Advent, slujbele rorate în satele din îmrejurimi sau sfințirea sălilor de curs la începutul anului nou. În sfânta perioadă al Postului de Paște, fiecare clasă se pregătește de sărbătoarea învierii cu un program spiritual, care se bazează pe o temă adecvată vârstei și nivelului de dezvoltare ale elevilor. Aceste exerciții spirituale explorează raportul individ-comunitate din perspectivă creștină, problematica aprecierii de sine, raportarea la dependențe, interpretarea propriilor imagini ai divintății, relațiile afective, căsătoria creștină etc.

Vinerea Mare elevii și profesorii participă împreună la drumul patimilor, profesorii prezintă Oratoriul Patimilor. Sărbătoarea noastră iconică este participarea la liturghia de Rusalii din Șumuleu Ciuc, care reprezintă în același timp și un pelerinaj. În timpul anului școlar putem evidenția și alte evenimente, ca  rugăciunile săptămânale în capela școlii, adorația euharistică sau spovedaniile premergătoare marilor sărbători creștinești. Congregația Maria, o echipă compusă în majoritate din fete servește ca un fundament spiritual permanent pentru activitatea cotidiană, dar și Grupul de cercetași nr. 126 Kájoni János. În Consiliul elevilor se desfășoară o activitate permanentă și multilaterală, care dezvăluie atât bucuria cât și dificultățile muncii organizatorice, depuse în folosul întregii comunități. 

În ritmul alert al anului școlar obișnuit, avem parte totuși de câteva momente de răgaz. Balul Bobocilor, Serbarea Majoratului- Maturandus, Balul de Fărșang, Starul liceului sau Maratonul de film reprezintă atracții speciale atât pentru tinerii cât și pentru cadrele didactice. Sfârșitul anului școlar este de asemenea marcat de drumeții tematice cu bicicleta, ce are o tematică spirituală dar și obiectivul de a  ne cunoaște mediul natural și social în care trăim. În fiecare seară sosirea la parohiile de pe tot teritoriul Ținutului Secuiesc oferă o senzație profundă de apartenență.

Prin urmare, dezideratul școlii noastre este ca în loc de o simplă instituție de învățământ, să devină pentru elevii săi o răscruce între instruire și educare. 

Printre obiectivele noastre se numără însoțirea elevilor pe drumul însușirii unei utilizări responsabile a libertății, dorința să le fim alături în procesul de cunoaștere a lumii și în cel de autocunoaștere, să îi îndemnăm la evitarea scufundării în indiferență și să îi motivăm să se angajeze cât mai profund în munca pentru Dumnezeu și pentru comunitatea pe care o vor alege.

Tamás Levente, director