A lelki műveltség fellegvárai a felekezeti tanintézetek

A székelyföldi felekezeti oktatásban az a közös – függetlenül attól, hogy református vagy katolikus tanintézetről beszélünk –, hogy a kötelező ismeretanyag átadása mellett intézményes szinten foglalkoznak diákjaik lelki életével.

Vissza