Medjugoirjei imaest

Amikor a Segítő Mária Gimnáziumban, a medjugorjei imacsoporttal imádkozunk a békéért igen sokat mondó részeket olvasunk fel a Szentírásból. Az ószövetségi rész Ezekiel próféta látomását mutatja be. A próféta azt látja, hogy a „víz fakadt a templom küszöbje alatt…”, majd a „templom oltárától”, s hogy ez a víz, ahogy tovább folyt lassan folyóvá dagadt. Isten embere azt mondja, hogy ennek a víznek a partján gyümölcsfák nőttek, melyeknek levelei soha nem hulltak le, ágai minden hónapban friss termést hoztak, melyek „eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgáltak.”

A mai napon, amikor a békéért imádkozunk igen lényeges üzenetet kaptunk: az áldott, óhajtott béke, mely orvosolná a népek baját egyenesen a templomból, mondhatni az Istentől jön. Sajnálatos tapasztalat, hogy a hatalmasok a békét nem Istentől várják, nem az isteni utasítások betartásától remélik, várják, hanem gazdasági, politikai, stratégiai tényezőktől. Sajnálatos tapasztalat, hogy ezen szempontok alapján fegyverszüneti megállapodás születhet, de béke nem. A béke, mely az igazságosság műve, eredménye, gyümölcse az Isten ajándéka, mégsem tőle kérjük, nem nála keressük. Az biztos, hogy amíg az emberek, a politikusok, a nemzetek ezt nem szívlelik meg nem is lesz igazi béke.

Az evangéliumban Jézus a 38 éve beteg embertől megkérdezte: „Akarsz-e meggyógyulni?”
A beteg magyarázkodik, hogy nincs embere, meg, hogy amire ő a vízbe lép már más lép be előtte, szóval reménye sincs a gyógyulásra. Jézus végig hallgatja, aztán mintha megunta volna a magyarázkodást, azt mondja: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj!”
Mindkét szentírási rész arra mutat rá, hogy a gyógyulás Istentől, az Úrtól jön.

Kérdéseim vannak:

• Reményünk lehet még, hogy az emberiség egyszer csak komolyan veszi Jézust, az Isten törvényeit?

• Reménykedhetünk még abban, hogy az emberiség újra vallásos lesz, amikor azt tapasztaljuk, hogy nyugaton a templomok kiürültek, templomokat adnak el profán célokra, templomok százát lebontják?

Vajon, miért kell nekünk imádkozni?

• Azért, hogy Isten adjon békét, ajándékba, hogy aztán megint könnyelműen, törvényét lazán kezelve, elpuhulva, önkényesen éljünk?

• Azért, hogy hűtlenségünk ellenére ő könyörüljön meg rajtunk?

• Vagy inkább azért, hogy végre visszatérjünk hozzá, hallgassunk tanítására, s következetesen tanítása szerint kezdjük azt élni?

Béke királynője, Boldogságos Szűzanya!
Segíts visszatérni Szent Fiadhoz!
Segíts, megérteni, hogy Az Úrnál kell keresnünk a békét!
Segíts, hogy hallgassuk és megvalósítsuk Fiad parancsait, hogy legyen békénk! Ámen.

Köszönet Kádár Gizella kolléganőnek, hogy megszervezte, előkészítette.

Simó Gáspár, spirituális

Vissza