Kedves Munkatársak, Kedves Szülők, Kedves Diákok!

Nagypéntek arra hív meg évről évre, hogy szembesüljünk Isten irántunk való, Jézus Krisztusban megmutatkozó szeretetével: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3, 16)

Jézus Krisztus feltámadása ünnepe, azzal szembesít, hogy a szeretet halhatatlan, s aki helyesen és tökéletesen, Jézus példája szerint szeret, az részsül az Ő végtelen életében: „Én élek és ti is élni fogtok!” (Jn 14,19)

A magam és mindannyiatok számára kívánom, hogy sikerüljön felnőni a tökéletes szeretetre, mely erény megélése elvezet az örök húsvétra!

Jézus Krisztus feltámadt!

Járjunk nyomába, kövessük élet példáját, hogy mi is feltámadjunk az örök élet boldogságára! Álleluja!

Simó Gáspár, spirituális

Vissza