Hivatásépítő zarándoklat

A Megtestesült Bölcsességről elnevezett Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia rektorától, dr. András István atyától 2021. május 17-18-ra meghívást kaptam Gyulafehérvárra egy beszélgetésre, ami a hivatásgondozásról szólt.  Ezen a találkozón a többi meghívottakkal, a Szeminárium előljáróival és Kovács Gergely érsek atyával a paphiányról, a hivatásgondozásról, hivatásébresztésről, az utánpótlás  szükségességéről, annak lehetőségeiről beszélgettünk. A nagyon jó hangulatú, bensőséges, közvetlen találkozás alkalmával különféle ötletek születtek.

Ilyen ötelt volt például, hogy a Főegyházmegye búcsús ünnepén, szeptember 29-én legyen egy egyházmegyei Ministráns Zarándoklat Gyulafehérvárra. Ennek keretében a nagyobb, IX-XII. osztályos fiúknak volt egy rövid Szeminárium ismertető program, melyet a kispapok vezettek (köztük iskolánk volt diákjai Bőjte Csongor diakónus, Kerekes Péter diakónus, teológiai hallgató), s melyen maga az érsek úr, dr. Kovács Gergey is találkozott az érdeklődő fitalalokkal. Ez a program, melyre iskolánkból több fiatal eljött, sikeresen megvalósult.

Egy másik sikeres alkalom a Nyílt ajtók napja elnevezésű program volt, 2021. november 26-28-án, amelyreiskolánkból, összesen hét fiatal zarándokolt el velem Gyulafehérvárra. Névszerint megemlítem őket: Pivó András (IX. A), Hinyi Szabolcs (X. A), Póra Bence (X. A), Szőcs Szilárd (X. A), Molnár Balázs (X. B), Zorgel László (X. C), Imre Balázs (XI. A) osztályos tanulók, valamint Kovács Nándor XI. osztályos tanuló jött velünk a Márton Áron Főgimnáziumból.

A zarándoklat a Szeminárium életébe való mélyebb beletekintésre adott alkalmat. Részt vettünk a kispapok imaalkalmain, szentmiséin, az adventi koszorúkötésen, gyertyagyújtási ünnepségen. A fiatalok ismét találkozhattak az Érsek atyával, a kispapokkal, előadást tartottak nekik a teológiai tudományokról, a szeminárium életéről, majd ministránsként részt vehettek a Székesegyházban zajló ünnepi szentmisén.

A résztvevő fiatalokkal együtt én is ünnepként éltem meg a fehérvári zarándoklat minden egyes programját. A kitüntetettség érzülete dominált bennünk és örömmel nézünk a következő alkalmak elé, várjuk, hogy újra részesei legyünk hasonló jó programoknak, amikor a lelkesedés növekedhet bennünk a jó Isten, az Egyház, a jó ügy szolgálatában.

Simó Gáspár, spirituális

Vissza