Rózsafűzér zarándoklat

Városunkban minden ősszel megszervezésre került a városért való ima, a rózsafűzér zarándoklat.

A zarándoklat reggeltől estig tart. Ilyenkor plébániatemplomról plébániatemplomra haladva imádkozzuk a rózsafűzért, imádkozunk, elmélkedünk. A nap általában egy ünnepélyes Szentmisével zárul, melyen hálát adunk a kapott kegyelmekért, s Isten áldását kérjük településünkre. Péterfi Attila az egyik mozgatója ennek a vallásos akciónak, aki minden évben megkeres, hogy segítsünk be, vegyünk részt ezen az alkalmon. Én szívesen és lelkesen teszek eleget felkérésnek, s aktívan részt veszek, mert:

• először is felelősségemnek tartom, hogy városunk, Csíkszereda lelki megújulásáért tegyünk.
• másodszor mint közösségvezető a közösségem tagjait is rá kell szoktassam a közösségért végzett tevekénységeken való aktív részvételre.
• a fiataloknak át fogjuk adni a közösségi élet vezetését, de addig őket érzékenyíteni kell, s rá kell nevelni arra, hogy ne csak a láthatókra, hanem a láthatatlanra is, ne csak az anyagiakra, hanem a lelkiekre is legyen rálátásuk, s tegyenek a lélekért, a maradandóért is.
• hiszek abban, hogy ha a lakott területet imádkozva körbejárjuk, lelki kerítést, védelmet adunk a lakóinak.

Megkeresett ez évben is és természetesen megígértem, hogy nem csak én megyek a zarándoklatokra, hanem meghirdetem a cserkészek, diákok körében, s bíztatom őket is a részvételre. Ilyenkor akár jegyemelést, vagy egy tízest is beígérek annak, aki részt vesz a zarándoklat két szakaszán csak jöjjenek. 

Nos, jöttek is, amint a képek tanúsítják. Boldog voltam, hogy aki jött jó szívvel, lelkesen jött, s nem immel-ámmal. Öröm volt velük lenni. Hálás vagyok minden résztvevőnek a nagylelkű odaadásért, részvételért. Kívánom, hogy a Szűz Anya oltalmát érezzék minden nap!

Simó Gáspár, spirituális

Vissza