Cserkész VEzetők LElkinapja

„Annak a prédikátornak, aki állandóan azt hangoztatta, hogy építsük be Istent az életünkbe, a Mester ezt mondta: Ő már ott van. A mi feladatunk az, hogy észrevegyük.” (Anthony de Mello)
Ezen idézet szellemében 2022. dec. 3-án a 18. alkalommal ültünk össze Csík és Udvarhelyszéki cserkészek a VE+LE programra, hogy lehetőséget adjunk az Úrnak hozzánk közelebb férkőzni.

A RÁ-hangoló foglalkozás Anthony de Mello történetek felolvasásával, értelmezésével történt. Ezt követően Erőss István, a KALOT munkatársa tartott egy igen tartalmas gondolatindító előadást az Isten a vezetésben címmel. Az előadás után csoportmunka, majd megosztás következett.
Egy rövid szünet után Solymosi Alpár, unitárius esperes a Magyarságtudat ápolás hogyanjáról és fontosságáról beszélt a maga derűs, gyakorlatias, életközeli módján. Interaktív, hangulatos előadásával rámutatott, hogy mi mindenre lenne jó odafigyelni a magyar öntudatra nevelés kapcsán. Mindkettőjüknek igen hálásak voltunk, mert mély és tiszta gondolataikkal fellelkesítettek valamennyiünket.
Találkozónkat Szentmisével zártuk, melyen ifjabb cserkészeink Molnár Balázs és Csató Dorottya vezették az éneklést.

Úgy érzem, hogy ezen VE+LE alkalmával is sikerült az Isten szívébe helyezkednünk, szívünk „egy ütemre vert”, ahogy egyik cserkész énekünk szövege ezt óhajként megfogalmazza.

Simó Gáspár, lelkivezető

Vissza