Életmű kiállítás – Boldog Salkaházi Sára szociális testvér

A Nagyváradi Szent László Gimnázium egy újabb „Szentjeink nyomában” című vetélkedőt hirdetett meg a katolikus iskoláknak. Erre a vetélkedőre iskolánk három diákja vállalkozott: Gábor Gabriella, Illyés Dorottya és Imets Dávid a IX. A osztályból. A vetélkedőn résztvevő csapatoknak az volt a feladata, hogy a három megadott szent, Lisieuxi Kis Szent Teréz, Xavéri Szent Ferenc és boldog Salkaházi Sára közül egyet válasszunk ki, s életének ismertetése végett állítsunk össze egy életismertető kiállítást, melyet három helyszínen is ismertetünk. Csapatunk Salkaházi Sára testvért választotta ki a következő okok miatt:

• Iskolánk életében fontos szerepet töltöttek be a Szociális Testvérek, akik ebben az évben ünneplik alapításuk 100. évfordulóját. A Slachta Margit által, 1923-ban alapított Szociális Testvérek Társasága tagja volt a Segítő Mária Kollégium az első két nevelője, Murányi Teréz és Szokol Margit.
Iskolánkban tanított 1994-től Farkas Ibolya tanárnő, aki 1997 és 2006 között az intézmény igazgatását vállalta, végezte.

• Ismertetni szerettük volna köreinkben Boldog Salkaházi Sára testvér áldozatos, példaértékű életét, mert tény, hogy nagyon keveset tud ifjúságunk boldog Salkaházi Sára testvérről, aki a zsidók megmentéért tevékenykedett. E tevékenysége miatt 1944. szeptember 27-én a nyilaskeresztesek kivégezték a Duna partján. Ugye érdekes, hogy ugyanezen életmentő munkásságáért, 25 ével később, 1969-ben a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet (posztumusz) a  VILÁG IGAZA címet adta neki.

• Salkaházi Sára nemzetünk kiváló csillaga, szentje, aki méltó arra, hogy példás életét megismerjük, őt tiszteljük, és közbenjárását kérjük.

• Sára testvér áll hozzánk a legközelebb, akivel – életrajzát megismerve – nem nehéz azonosulni a mai fiataloknak, illetve leginkább rajta lehet látni, hogy a Szentlélek milyen életformáló tevékenységet tud művelni, ha valaki hajlandó magát Neki átadni. Sára testvér Ecce adsum, ecce ego mitte me!” jelszava számunkra egy megélhető kihívás a nagyobb szeretet megélésére.

Kiállításunkra első alkalommal 2023. február 9-én, este 20.00-tól a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumában került sor, ahol mintegy 130 diák és tanár hallgatta, nézte érdeklődve az előadást.

A kiállítást Farkas Ibolya testvér, a vértanú Sára testvér rendtársa nyitotta meg, vezette fel. A bevezető után a csapat tagjai bemutatták életpályáját, munkásságát, majd egy kis filmet tekintettünk meg Sára testvér életéről. A kiállítás Salkaházi Sára közbenjáró imájának elimádkozásával, s a róla írt himnusz eléneklésével, majd nézelődéssel zárult.

Második alkalommal, Göthér Gergely atya beleegyezésével, Csíksomlyón a plébánia hittantermében rendeztük meg a kiállítást, február 10-én, melyen mintegy 30 elsőáldozásra készülő gyermeknek mutattuk be a szent életét. A gyermekek érdeklődőek, nyitottak voltak, s ami számomra meglepő volt az az, hogy igen sok kérdésük volt.

Összességében elmondhatom, hogy mindkét előadás, kiállítás egy élmény volt.

Lelkesen készülünk a harmadik alkalomra, melyet a Gimnázium dísztermében rendezünk meg 2023. február 15-én, reggel 8:30-tól.

Simó Gáspár, spirituális

Vissza