Küzdelem a lelkekért

1956 októberének, majd az azt követő megtorlásnak, a kommunista  elnyomásnak történései még élhetnek idősebb családtagjaink emlékezetében. A szabadságért való bátor kiállás akkor is a fiatalokat lelkesítő ideál volt. Ma látszólag nem kell megharcolnunk érte.  

A kommunista diktatúra céljainak legnagyobb akadályát az Istenbe vetett hitben és a közösség erejében látta. Éppen  ezért a világnézeti küzdelem célkeresztjében az ifjúság és a vallási közösségek, azok a vezetői álltak. Az ifjúság nevelésében aktív szerepet vállalók meghurcolása, az egyházakkal szembeni  kemény agresszió mind- mind az értelmiség vallástalanítása volt.

A „ Küzdelem a lelkekért” címet viselő 16 pannóból álló  kiállítást köszönthetteünk gimnáziumunkban, amelyet éppen október 23-án nyitott meg Tamás Levente igazgató.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága   tulajdonában lévő kiállítás Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának- Percze László konzul úrnak köszönhetően jutott el hozzánk. A Himnuszt követően iskolánk igazgatója és Ft. Simó Gáspár spirituális atya köszöntötték a jelenlévő diákokat, akik együtt imádkoztak a nehéz börtönéveket viselő, szenvedő egyházi és világi hősökért. Forró Albert történelemtanár Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának levelét tolmácsolta az ifjaknak. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

A tárlat egy hétig megtekinthető a Gimnázium első emeleti folyosóján.

Tisztelet  a hősöknek!  

Vissza