III. Örökös Szentségimádás

Vendégünk volt, fogadtuk és ünnep lett!

Szombaton, 2023. december 16-án a Gyulafehérvéri Főegyházmegye örökös szentségimádási napja volt nálunk, a Segítő Mária Kollégiumban.

Az, aki egykor megtestesült, újra a „tulajdonába jött” (Vö. Jn 1, 11), s minálunk befogadásra talált. Most is eléje vittük magunkat, az egész iskolai közösséget, családjainkat, barátainkat, egykori és jelenben tanító tanárainkat, papjainkat, múltunkat, jelenünket és jövőnket és áldását kértük. Hatása biztosan megvan, meglesz.

Visszaemlékszem szülőfalum, Székelylengyelfalva búcsús ünnepére, Szent Erzsébet napjára, amelynek ünnepi hangulatát főleg az hozta meg, hogy családunk „kirepült” tagjai, s más rokonok is hazajöttek erre a napra. Az együtt átélt szentmisén, majd az azt követő ünnepi ebéden igen emelkedett hangulatban, derűsen és viccelődve időztünk egymás társaságában. Én nem tudom, de ez a nap, amikor együtt lehettünk kiemelkedett a többi napok sorából, fényesebb volt minden más napnál.

Ez az ünnepi érzés, emlék, élmény tört fel belőlem ezen az imádságos napunkon is. Nem tudhatom másnak e nap mit jelent, de nekem ünnep, mely Jézusnak köszönhető: fogadtuk és megfényesítette nem csak napunkat, de életünket is!

Hiszem, hogy a karácsony e találkozás adta élménynek köszönhetően, valóban az Istentől való megajándékozottság felett érzett öröm ünnepe lesz, melyen nem a kézzelfogható ajándékokért, hanem személyek: Jézusért, és szeretteink jóságáért leszünk hálásak.

Végezetül: öröm volt tapasztalni a szentségimádásra eljövők összeszedettségét, igyekezetét, minőségi jelenlétét. Ez a találkozás valóban a szeretetről szólt: a Jézuséról ki hozzánk jött és a jelenlévőkről, akik Hozzá jöttek! Legyetek áldottak!

Simó Gáspár, spirituális

Vissza